Er det mulig å lære norsk språk og kultur på 33 dager?
Her får du svaret

 
 
Vi er godkjent tilbyder av opplæring i norsk og samfunskunnskap for voksne innvandrere.

Vi er godkjent tilbyder av opplæring i norsk og samfunskunnskap for voksne innvandrere.

 
                                           Vi lærte norsk på 33 dager!

                                          Vi lærte norsk på 33 dager!

                                               Se  NRK dokumentaren .

                                               Se NRK dokumentaren.


hva-er.png
 

Et effektivt og tilpasset opplæringsløp i norsk språk og kultur for voksne innvandrere. Løpet bygger på læreplan i norsk og samfunnskunnskap, og det har fire hovedelementer – Grunnkurs, språk - og kulturbad, oppfølging i relevant arbeid eller arbeidspraksis og hverdagsintegrering.

Elementene er satt sammen til et opplæringsløp over 133 dager som gjør det mulig for den enkelte å gå fra null kunnskap til A2/B1 i løpet av denne tiden.

 

FOR HVEM? 

NordicID tilbyr denne type opplæringsløp for arbeidsinnvandrere. Så langt har over hundre personer vært gjennom opplæringen, for så å gå over til fast jobb i Norge.

Nytt av 2017, er at vi i samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedrifter kan tilby NordicID som et effektivt og tilpasset opplæringsløp i norsk språk og kultur for bosatte flyktninger. For noen kan dette utgjøre introduksjonsprogrammet, for andre er det en «boost» eller intensiv oppstart på det. Uansett – det er en forutsetning at deltaker har fått vedtak om bosetting.

 

 

Språk- og kulturopplæring
Immersjon, eller språkbad som det ofte kalles, bygger på ideen om å lære andrespråk på samme måte som man i sin tid lærte morsmålet – nemlig gjennom virkelige kommunikasjonssituasjoner. Målet er å oppnå to- eller flerspråklighet uten at det går ut over ferdighetene i morsmålet. Så langt vi vet, finnes det svært få tilbud som legger denne pedagogiske metoden til grunn her i Norge. Vi har tatt den i bruk i opplæringsløp for voksne innvandrere – hvormetodenhar vist seg meget effektivt !

I immersjon danner språk og innhold en helhet. Elevene lærer det nye språket gjennom å kommunisere på det. Undervisningen konsentreres ikke bare og språk og grammatikk, den gir samtidig et dypdykk i kultur. Dette for å gi kjennskap til levesett, væremåte, tradisjoner og de uuttalte normene som preger det norske samfunnet.

 

Forutsetning for å kunne delta

Deltakelse i opplæringsløpet passer ikke for alle. Det er en forutsetning at deltaker er motivert, og har mulighet til å kunne «parkere» livet sitt hjemme så lenge opplæring i grunnkurs og språkbad pågår. Isolasjon fra familie og egen hverdag er et av suksesskriteriene for å kunne greie å stå i et så intenst opplæringsløp.  

Utdanningsnivå og fremmedspråkkompetanse er videre viktige pilarer for å kunne lykkes i opplæringen. Deltaker bør ha minst utdanning på videregående nivå fra hjemlandet, videre er det nødvendig å kunne lese det latinske alfabetet. Kompetanse i et annet språk enn morsmålet er en fordel.  

 

Integrering handler om mer enn språk

Klikk deg inn på kursløpene under for nærmere informasjon:

 
 
 

Følg oss på facebook

Følg oss på instagram