våre tjenester

NordicID tilbyr ren språk- og kulturopplæring i form av grunnkurs og språk - og kulturbad, både i Norge og i Spania. Kursene er både klasseroms - og nettbaserte. Les mer om opplæringsløpet her.


"Veldig nyttig! Jeg lærte mye om grammatikk, norsk livsstil, mat og liv. Fikk en anelse om hva jeg skulle være med på i språkbadet." 
Ali , oktober 2016

Kurs i samfunnskunnskap ( 50 timer)

Vi er godkjent tilbyder av kurset i 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap er på et språk deltakeren forstår og det skal beskrive og forklare viktige trekk ved det norske samfunnet. Opplæringen skal gi deltakeren informasjon om rettigheter, plikter og muligheter og formidle kjennskap til sentrale verdier. For mer informasjon kontakt oss.

Til arbeidsgivere tilbyr vi kompetanseheving i tverrkulturell kommunikasjon og forståelse.

Kurset tar for seg forutsetningene for å kunne bygge bro over kulturkløfta, og gir blant annet verktøy for å kunne forstå hvilken mening som tillegges ulike signaler, ytringsformer, væremåte og tankegang. Slik oppnår vi en felles kode og forståelse som er et utgangspunkt for god kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen. 

Tverrkulturell kommunikasjon og forståelse er en viktig forutsetning for å lykkes spesielt i arbeidslivet – og det må gå begge veier, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker får sin tverrkulturelle kompetanse gjennom grunnkurs og språkbad. For en vellykket hospitering er det viktig at arbeidsgiver og kolleger innehar den samme tverrkulturelle kompetansen. NordicID tilbyr derfor kursing for arbeidsgiver og kollegaer. Kurset holdes over to dager/kvelder etter nærmere avtale.

For mer informasjon om kursing i tverrkulturell kommunikasjon og opplæringsløp for arbeidsinnvandrere kontakt oss.


Kurs i tverrkulturell kommunikasjon og forståelse  

Hva skjer når de kulturelle kartene vi har med fra hjemlandet vårt ikke stemmer med det nye terrenget – på skolen, i arbeidslivet og privat? Hvordan kan vi bygge bro over kulturgrensene?  

Vi tilbyr et kurs som tar for seg forutsetningene for å kunne bygge bro over kulturkløfta. Kurset gir blant annet verktøy for å kunne forstå hvilken mening som tillegges ulike signaler, ytringsformer, væremåte og tankegang. Slik oppnår vi en felles kode og forståelse som er et utgangspunkt for god kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen.  

Tverrkulturell kommunikasjon og forståelse er en viktig forutsetning for å lykkes spesielt i arbeidslivet – og det må gå begge veier, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker får sin tverrkulturelle kompetanse gjennom grunnkurs og språkbad. For en vellykket hospitering er det viktig at arbeidsgiver og kolleger innehar den samme tverrkulturelle kompetansen. NordicID tilbyr kursing for arbeidsgiver og kollegaer. Kurset holdes over to dager/kvelder etter nærmere avtale.   

For mer informasjon om opplæringsløp for voksne innvandrere kontakt oss.


I samarbeid med rekrutteringsselskapet Nordic House as kan vi også tilby helhetlige rekrutteringstjenester med spesielt fokus på sykepleiekompetanse.