GRUNNKURS

Innholdet i grunnkurset beskriver og forklarer viktige trekk ved det norske samfunnet, og svarer til læreplanens del i samfunnskunnskap. Det gir informasjon om rettigheter, plikter og muligheter og videreformidler informasjon om sentrale verdier i Norge. Grunnkurset forbereder deltakerne til språkbadet, spesielt med tanke på å oppøve kontrastiv kompetanse. Det å hele tiden kunne sammenlikne eget språk, kultur og verdisyn opp mot det norske for så å trekke konklusjoner og ta bevisste valg i egen integreringsprosess.

Samlet sett gir grunnkurset et metaspråk om den norske kulturen, samfunnet og det norske språket.


"This way you learn everything from scratch and you can speak from day 1"
Oscar, February 2016