INFORMASJON OG KARTLEGGING

Som avklaring om oppstart gjennomføres kartleggingssamtaler med deltakerne. Informasjonen herfra avdekker spesielt motivasjonen for å delta, og den brukes til å finne best mulig arbeidshospitering basert på den enkelte deltakers medbrakte kompetanse og ønsker for framtiden. Til slutt legger den premisser for innholdet i hverdagsintegreringen. Alt samles i en individuell plan.

 
 

"Jeg fant ut likheter mellom min kultur og norsk kultur."
Elev januar 2017