SPRÅK- og kulturBAD

Gjennomført grunnkurs kvalifiserer til deltakelse i språk- og kulturbadet.

Språk- og kulturbadet har i utgangspunktet fire moduler, ei uke for hver modul. Om disse kjøres i ett, går det over 29 dager hvor deltakerne bor og lærer sammen i hele perioden.

I språk- og kulturbadet gjennomgår deltakerne et intenst opplæringsløp. I løpet av denne perioden blir de kjent med et gjennomsnittlig norsk liv og gjennomlever et kalenderår. Under språk- og kulturbadet får deltakerne kun snakke norsk, med unntak av 30 minutter hver dag hvor de kan velge å ringe hjem, lese nyheter eller snakke med hverandre på morsmålet.

Deltakers progresjon går fra null kunnskap til A2/B1. Etter språk- og kulturbadet kan deltaker om ønskelig meldes opp til norskprøven på anbefalt nivå for den enkelte.


“Sí, el profesorado y la eficacia en el aprendizaje del noruego es excepcional.”
Alicia. Curso de agosto de 2014